top of page
Logo3.jpg

VERDER KIJKEN

www.hetkloosterhuis.nl

Woongemeenschap in voormalig klooster in Noordoost-Brabant en mijn thuisbasis.

 

www.lvgo.nl/

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen.

De LVGO is een zelfstandige vereniging met als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm.

 

www.lvcw.nl/

www.gemeenschappelijkwonen.nl

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (voorheen Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW).

De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van totstandkoming van woongemeenschappen.

 

www.omslag.nl/wonen/

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven: Praktische informatie voor ieder die wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap. Behalve de website is er ook een bibliotheek.

 

https://www.knr.nl/religieusleven

De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) doet onderzoek naar nieuwe vormen van religieus leven. Onder het kopje ‘lekengroeperingen’ hiervan een overzicht.

blauwe regen 2.JPG
bottom of page